Tuesday, July 3, 2012

Svein Gjelseth inn i styret for Ishavsmuseet

Ishavsmuseet Aarvak heldt årsmøte førre veke. At det er stor interesse for museet om dagen vitnar eit stort oppmøte på årsmøte for. Under valet til styret for komande periode vart Svein Gjelseth valt inn i styret. Eit samrøystes årsmøte valde vidare Willy Nesset som leiar for ei periode til, og med seg i styret har han no Harald Knutsen, Bjørn Bjørkavåg, Lars Elling Bjåstad, Jens Peder Brandal, Ingunn Pettersen og Svein Gjelseth.
 
100 års jubilanten Aarvak i fokus i 2012

Ishavsmuseet har hatt ei formidabel tilstrøyming i 1. halvår 2012. Ved utgangen av juni var besøkstalet nær det same som det var for heile 2011, og museet har hatt ei omsetjingsauke på 215% i forhold til dei siste åra. Dette er eineståande og vitnar om ståpå vilje og knallhardt arbeid blant dei ansatte og dei frivillige,  og det er god grunn til å sjå like optimistisk på det som skal skje framover i budsjettåret også.
Årsmøte var svært glade for den utviklinga museet har hatt siste åra, og skrytte og takka styret og leiing for dei vala som er gjorde. Styreleiar Willy Nesset fekk kraftig applaus for den store innsatsen han har lagt ned for museet dei siste åra. Dei frammøtte fekk også ei oversikt over sponsorane og prosjektmidlane for 2012, og var storleg imponert over gjervargleda som har vore til museet.


Ref.

No comments:

Post a Comment