Saturday, March 3, 2012

Satsar på Sosiale Medier

Ishavsmuseet Aarvak er lokalisert i Brandal og er eit spesialmuseum for selfangst og anna verksemd i polare strøk for heile landet. Sidan 1981 har museet formidla spanande soge om ishavets sanne heltar, kvardagsheltane, og om ei næring som skulle få så mykje og seie for ein heil nasjon. Selfangst og overvintringsfangst. Mennene som kjempa mot naturkrefter og heimlengsel. Dei som reiste ut 15 år gamle utan tvil i sjela. Skipperar og fangstmenn. Det handla om å overleve, og kanskje opp fylgje ein draum om rikdom. Mange kom ikkje attende, men fikk si våte grav.

I 1999 vart Isflaket, polarmagasinet frå Ishavsmuseet og Ishavsmuseets venner stifta. Bladet kjem ut med 4 nr. i året og formidlar gamal og ny polarhistorie, og  nytt frå Ishavsmuseet. Dette har lenge vore ein suksess der vi no er oppe i snart 500 medlemmar. For at Ishavsmuseet Aarvak skal kunne nå eit enda breiare spekter av ulike målgrupper har vi no heva blikket å teke i bruk andre kommunikasjonskanalar innan sosiale medier. Vi vil vere aktive på blogg, Facebook, Twitter, YouTube og vil kontinuerleg oppdatere nettsida vår. Ishavsmuseet er også tilgjengeleg på www.digitaltmuseum.no der ein kan søkje opp ulike gjenstandane til Ishavsmuseet.

Ved å ta i bruk fleire ulike kanalar håper vi å kunne nå ut til fleire ulike målgrupper rundt om i landet. Har du som publikum tips/innspel til saker eller liknande som kan vere relevant for Ishavsmuseet, tek vi desse varmt i mot :)

Ishavsmuseets Venner

No comments:

Post a Comment