Sunday, March 4, 2012

Ishavsmuseet Aarvak - meir enn berre eit museum

Ishavsmuseet Aarvak vart oppretta i 1981 og har som føremål å ta vare på dei rike tradisjonane på Vestlandet frå selfangst og anna virke i polare strøk. Ishavsmuseet er eit spesialmuseum om emne polar, med fokus på selfangsten, frå heile Vestlandet. 

Museet består av den verna ishavsskuta «Aarvak», den eldste gjenverande i sitt slag som i  dag står på land i eige hus ved sidan av museet, og ca. 4000 gjenstandar. Blant desse er ei rekkje utstoppa dyr: moskus, polarulv, polarrev, fire isbjørnar og fleire selar og arktiske fuglar. Museet har også ei stor samling med omlag 8000 fotos som illustrerar dette miljøet. Museet har også ei omfattande samling arktiske filmar, som av dei frå 1930-åra. Bygningen der samlingane er utstilte vart oppført i 1950-åra og vart brukt til foredling av selskinn og til lagring av utstyr for skutene. Brandal var utgangspunkt for i alt 47 skuter som dreiv verksemd i polare strøk.

Denne vesle filmsnutten på vel 3 minutt gir deg eit innblikk i blant anna museets flotte lokalisering, den omfattande samlinga av fotos og utstoppa dyr, museets flotte konferanselokale, butikk, samt den 100 års gamle ishavsskuta Aarvak. No comments:

Post a Comment